Brüel og Nørgaard · Profil

Om Tegnestuen
Tegnestuen blev etableret i 1995 af Jeanne og Anders Brüel. Begge er uddannede arkitekter fra Kunstakademiets Arkitektskole med restaurering som speciale.

Tegnestuen beskæftiger sig med alt fra store, komplekse restaureringer af fredede bygninger til udvidelser eller tilbygninger af enfamiliehuse eller sommerhuse.

Vi kommer altid gerne til et uforpligtende møde, uanset opgavens størrelse.

Holdninger:
Vores holdning er baseret på en grundlæggende respekt for de eksisterende omgivelser, såvel bygninger som natur. Denne holdning har rod i vores speciale som restaureringsarkitekter, men præger også tegnestuens tilgang til helt nye byggerier. For os er det vigtigt, at den nye bygning i sin arkitektur ”spiller sammen” med naturen eller området som helhed.

Vi lægger vægt på, at de byggerier vi står for kan holde i mange år, selvfølgelig rent teknisk, men nok så vigtigt også arkitektonisk: Dette betyder, at vi prøver at undgå at falde for de hurtigt skiftende modeluner, der ofte præger faget. Vi mener, at bygherrens investering på den måde opretholdes bedst muligt på lang sigt.

Måske er vores væsentligste rolle som rådgivere at omsætte vores bygherrers tanker eller drømme til virkelighed: I de indledende drøftelser med bygherren stiller vi ofte ret indgående spørgsmål til hvilket liv, der skal leves i det nye eller ombyggede hus – er der mange børn eller gæster i huset, bliver huset mest brugt om aftenen osv. osv. De forestillinger, bygherren har gjort sig i tankerne prøver vi på den måde at indfange og omsætte til papiret på en arkitektonisk kvalificeret måde.


Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com